Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 27 Mawrth 2019 09.30, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Senedd

Cyswllt:    Gareth Price
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Russell George AC Cadeirydd Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
Vikki Howells AC Aelod Yn bresennol
Mark Reckless AC Aelod Yn bresennol
David J Rowlands AC Aelod Yn bresennol
Jack Sargeant AC Aelod Disgwyliedig
Bethan Sayed AC Aelod Ymddiheuriadau
Joyce Watson AC Aelod Yn bresennol
Gareth Price Clerc Yn bresennol
Lara Date Ail Glerc Disgwyliedig
Robert Lloyd-Williams Dirprwy Glerc Yn bresennol
Sam Mason Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Phil Boshier Ymchwilydd Yn bresennol
Ben Stokes Ymchwilydd Yn bresennol
Andrew Minnis Ymchwilydd Disgwyliedig
Sara Moran Ymchwilydd Disgwyliedig
Mary Wimbury Tyst Yn bresennol
Richard Clifford Tyst Yn bresennol
Hannah Blythyn AC Tyst Yn bresennol
Neil Hemington Tyst Yn bresennol
Ian Williams Tyst Yn bresennol