Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 7 Mawrth 2019 09.30, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Senedd

Cyswllt:    Gareth Price
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Russell George AC Cadeirydd Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
Vikki Howells AC Aelod Yn bresennol
Mark Reckless AC Aelod Yn bresennol
David J Rowlands AC Aelod Yn bresennol
Jack Sargeant AM Aelod Ymddiheuriadau
Bethan Sayed AM Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Joyce Watson AC Aelod Yn bresennol
Gareth Price Clerc Yn bresennol
Lara Date Ail Glerc Yn bresennol
Robert Lloyd-Williams Dirprwy Glerc Yn bresennol
Sam Mason Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Phil Boshier Ymchwilydd Disgwyliedig
Francesca Howorth Ymchwilydd Disgwyliedig
Andrew Minnis Ymchwilydd Disgwyliedig
Ben Stokes Ymchwilydd Disgwyliedig
Mark Harris Tyst Yn bresennol
Tim Stone Tyst Yn bresennol
Jane Carpenter Tyst Yn bresennol
Daryl Jones Tyst Yn bresennol
Gareth Davies Tyst Yn bresennol
Simon Gales Tyst Yn bresennol
Ian Stevens Tyst Yn bresennol
Ian Wyatt Tyst Yn bresennol