Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 12 Chwefror 2019 09.30, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Lleoliad:   Tŷ Hywel

Cyswllt:    Meriel Singleton
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jayne Bryant AC Cadeirydd Yn bresennol
Gareth Bennett AC Aelod Yn bresennol
Andrew RT Davies AC Aelod Yn bresennol
Helen Mary Jones AM Aelod Yn bresennol
Fay Bowen Clerc Disgwyliedig
Meriel Singleton Ail Glerc Yn bresennol
Claire Griffiths Dirprwy Glerc Yn bresennol
Enrico Carpanini Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Julia Davies ASSS Disgwyliedig
Syr Roderick Evans QC Comisiynydd Safonau Yn bresennol