Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 18 Mawrth 2019 14.00, Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Alun Davidson
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
David Rees AC Cadeirydd Yn bresennol
Michelle Brown AC Aelod Ymddiheuriadau
Alun Davies AC Aelod Yn bresennol
Huw Irranca-Davies AC Aelod Yn bresennol
Delyth Jewell AM Aelod Yn bresennol
David Melding AC Aelod Yn bresennol
Mark Reckless AC Aelod Ymddiheuriadau
Joyce Watson AC Aelod Ymddiheuriadau
Alun Davidson Clerc Yn bresennol
Rhys Morgan Ail Glerc Yn bresennol
Claire Fiddes Dirprwy Glerc Yn bresennol
Elisabeth Jones Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Nia Moss Ymchwilydd Disgwyliedig
Gareth David Thomas Ymchwilydd Yn bresennol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu