Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 25 Mawrth 2019 13.00, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Gareth Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mick Antoniw AC Cadeirydd Yn bresennol
Dawn Bowden AC Aelod Yn bresennol
Carwyn Jones AC Aelod Ymddiheuriadau
Mandy Jones AM Aelod Yn bresennol
Dai Lloyd AC Aelod Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Sarah Sargent Ail Glerc Disgwyliedig
Ruth Hatton Dirprwy Glerc Yn bresennol
Alys Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Yr Athro Laura McAllister Tyst Yn bresennol
Keith Bush QC Tyst Yn bresennol
Roger Awan-Scully Tyst Yn bresennol
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Ben Harris Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
David Melding AS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Suzy Davies AS Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd