Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 7 Tachwedd 2018 09.15, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Y Senedd

Cyswllt:    Claire Morris
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Dai Lloyd AC Cadeirydd Yn bresennol
Dawn Bowden AC Aelod Yn bresennol
Angela Burns AC Aelod Yn bresennol
Neil Hamilton AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Helen Mary Jones AM Aelod Yn bresennol
Julie Morgan AC Aelod Yn bresennol
Lynne Neagle AC Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore AC Aelod Ymddiheuriadau
Gareth Bennett AC Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Claire Morris Clerc Yn bresennol
Tanwen Summers Ail Glerc Yn bresennol
Lowri Jones Dirprwy Glerc Yn bresennol
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Amy Clifton Ymchwilydd Yn bresennol
Philippa Watkins Ymchwilydd Yn bresennol
Vaughan Gething AC Tyst Yn bresennol
Huw Irranca-Davies AC Tyst Yn bresennol
Alan Brace Tyst Yn bresennol
Dr Andrew Goodall Tyst Yn bresennol
Albert Heaney Tyst Yn bresennol
Paul Davies AC Tyst Yn bresennol
Enrico Carpanini Tyst Yn bresennol
Stephen Boyce Ymchwilydd Yn bresennol