Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 9 Ionawr 2019 09.15, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Lleoliad:   Tŷ Hywel

Cyswllt:    Naomi Stocks
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
John Griffiths AC Cadeirydd Yn bresennol
Gareth Bennett AC Aelod Yn bresennol
Jayne Bryant AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Huw Irranca-Davies AM
Huw Irranca-Davies AS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Siân Gwenllian AC Aelod Ymddiheuriadau
Mark Isherwood AC Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol
Jack Sargeant AM Aelod Ymddiheuriadau
Leanne Wood AC Aelod Yn bresennol
Naomi Stocks Clerc Yn bresennol
Catherine Hunt Ail Glerc Yn bresennol
Chloe Davies Dirprwy Glerc Yn bresennol
Jonathan Baxter Ymchwilydd Disgwyliedig
Osian Bowyer Ymchwilydd Yn bresennol
Hannah Johnson Ymchwilydd Yn bresennol
Megan Jones Ymchwilydd Yn bresennol
Jennifer Cottle Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Nick Bennett Tyst Yn bresennol
Katrin Shaw Tyst Yn bresennol
Chris Vinestock Tyst Yn bresennol
Julie James AS Tyst Yn bresennol
Angharad Thomas-Richards Tyst Yn bresennol
Lisa James Tyst Yn bresennol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu