Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 21 Tachwedd 2018 09.00, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Y Senedd

Cyswllt:    Catherine Hunt
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
John Griffiths AC Cadeirydd Yn bresennol
Gareth Bennett AC Aelod Ymddiheuriadau
Jayne Bryant AC Aelod Yn bresennol
Siân Gwenllian AC Aelod Ymddiheuriadau
Mark Isherwood AC Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol
Jack Sargeant AM Aelod Ymddiheuriadau
Leanne Wood AC Aelod Yn bresennol
Naomi Stocks Clerc Yn bresennol
Catherine Hunt Ail Glerc Yn bresennol
Chloe Davies Dirprwy Glerc Yn bresennol
Jonathan Baxter Ymchwilydd Disgwyliedig
Osian Bowyer Ymchwilydd Yn bresennol
Hannah Johnson Ymchwilydd Ymddiheuriadau
Megan Jones Ymchwilydd Ymddiheuriadau
Debbie Wilcox Tyst Yn bresennol
Daniel Hurford Tyst Yn bresennol
Paul Egan Tyst Yn bresennol
Jessica Blair Tyst Yn bresennol
Siân Williams Tyst Yn bresennol