Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 27 Medi 2018 08.50, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3

Cyswllt:    Naomi Stocks
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
John Griffiths AC Cadeirydd Yn bresennol
Gareth Bennett AC Aelod Yn bresennol
Jayne Bryant AC Aelod Ymddiheuriadau
Siân Gwenllian AC Aelod Ymddiheuriadau
Mark Isherwood AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol
Jack Sargeant AC Aelod Ymddiheuriadau
Bethan Sayed AC Aelod Yn bresennol
Naomi Stocks Clerc Yn bresennol
Chloe Davies Dirprwy Glerc Yn bresennol
Jonathan Baxter Ymchwilydd Yn bresennol
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
David Melding AC Aelod Yn bresennol fel dirprwy
David Hancock Tyst Yn bresennol
Kevin Roberts Tyst Yn bresennol
Christian Hadfield Tyst Yn bresennol
Owen Jayne Tyst Yn bresennol
Nigel Glen Tyst Yn bresennol
Jason Clarke Tyst Yn bresennol
Rachel Dobson Tyst Yn bresennol
David Clark Tyst Yn bresennol
Julie Griffiths Tyst Yn bresennol
Cassandra Zanelli Tyst Yn bresennol
Jim McKirdle Tyst Yn bresennol
Graham Bond Tyst Yn bresennol
Dave Holland Tyst Yn bresennol