Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 5 Rhagfyr 2018 09.45, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Y Senedd

Cyswllt:    Gareth Price
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Russell George AC Cadeirydd Yn bresennol
Mohammad Asghar (Oscar) AC Aelod Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
Vikki Howells AC Aelod Yn bresennol
David J Rowlands AC Aelod Yn bresennol
Bethan Sayed AC Aelod Yn bresennol
Lee Waters AC Aelod Yn bresennol
Joyce Watson AC Aelod Yn bresennol
Gareth Price Clerc Yn bresennol
Abigail Phillips Ail Glerc Yn bresennol
Robert Lloyd-Williams Dirprwy Glerc Absennol
Chloe Corbyn Ymchwilydd Yn bresennol
Andrew Minnis Ymchwilydd Yn bresennol
Ken Skates AC Tyst Yn bresennol
Simon Jones Tyst Yn bresennol
Roger Hey Tyst Yn bresennol
Graeme Cooper Tyst Yn bresennol
Nathan Barnhouse Tyst Yn bresennol