Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 17 Hydref 2018 09.30, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Y Senedd

Cyswllt:    Gareth Price
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Russell George AC Cadeirydd Yn bresennol
Mohammad Asghar (Oscar) AC Aelod Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
Vikki Howells AC Aelod Yn bresennol
Adam Price AC Aelod Absennol
David J Rowlands AC Aelod Yn bresennol
Lee Waters AC Aelod Yn bresennol
Joyce Watson AC Aelod Yn bresennol
Gareth Price Clerc Yn bresennol
Abigail Phillips Ail Glerc Yn bresennol
Robert Lloyd-Williams Dirprwy Glerc Yn bresennol
Joe Champion Ymchwilydd Yn bresennol
Robin Wilkinson Ymchwilydd Yn bresennol
Phil Boshier Ymchwilydd Disgwyliedig
Michael Dauncey Ymchwilydd Disgwyliedig
Francesca Howorth Ymchwilydd Disgwyliedig
Andrew Minnis Ymchwilydd Disgwyliedig
Ben Stokes Ymchwilydd Disgwyliedig
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Jon Tomkinson Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Julie James AC Tyst Yn bresennol
Adam Butcher Tyst Yn bresennol
Richard Sewell Tyst Yn bresennol
Prof Peter Halligan Tyst Yn bresennol
Chris Hale Tyst Yn bresennol
Delyth Morgan Tyst Yn bresennol