Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 4 Hydref 2018 09.30, Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Steve George
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Bethan Sayed AC Cadeirydd Yn bresennol
Mick Antoniw AC Aelod Yn bresennol
Siân Gwenllian AC Aelod Yn bresennol
Neil Hamilton AC Aelod Yn bresennol
Jane Hutt AC Aelod Yn bresennol
David Melding AC Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore AC Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol
Steve George Clerc Yn bresennol
Martha Da Gama Howells Ail Glerc Yn bresennol
Adam Vaughan Dirprwy Glerc Yn bresennol
Osian Bowyer Ymchwilydd Yn bresennol
Robin Wilkinson Ymchwilydd Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Meri Huws Tyst Yn bresennol
Nick Capaldi Tyst Yn bresennol
Gwenith Price Tyst Yn bresennol
Dyfan Sion Tyst Yn bresennol
Gwyn Williams Tyst Yn bresennol