Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 30 Ionawr 2019 09.30, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Tŷ Hywel

Cyswllt:    Llinos Madeley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Lynne Neagle AC Cadeirydd Yn bresennol
Dawn Bowden AC Aelod Yn bresennol
Michelle Brown AC Aelod Ymddiheuriadau
Hefin David AC Aelod Ymddiheuriadau
Suzy Davies AC Aelod Yn bresennol
Janet Finch-Saunders AC Aelod Yn bresennol
Siân Gwenllian AC Aelod Yn bresennol
Jack Sargeant AM Aelod Absennol
Llinos Madeley Clerc Yn bresennol
Gareth Rogers Ail Glerc Yn bresennol
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc Yn bresennol
Phil Boshier Ymchwilydd Disgwyliedig
Michael Dauncey Ymchwilydd Yn bresennol
Sarah Hatherley Ymchwilydd Yn bresennol
Sian Hughes Ymchwilydd Disgwyliedig
Rebekah James Ymchwilydd Disgwyliedig
Sian Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Lisa Salkeld Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol