Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 10 Hydref 2018 09.15, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Llinos Madeley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Lynne Neagle AC Cadeirydd Yn bresennol
Dawn Bowden AC Aelod Yn bresennol
Michelle Brown AC Aelod Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
Suzy Davies AC Aelod Yn bresennol
Janet Finch-Saunders AC Aelod Yn bresennol
Llyr Gruffydd AC Aelod Yn bresennol
Julie Morgan AC Aelod Yn bresennol
Kirsty Williams AC Tyst Yn bresennol
Eluned Morgan AC Tyst Yn bresennol
Huw Morris Tyst Yn bresennol
Llinos Madeley Clerc Yn bresennol
Gareth Rogers Ail Glerc Yn bresennol
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc Yn bresennol
Phil Boshier Ymchwilydd Yn bresennol
Michael Dauncey Ymchwilydd Yn bresennol
Sian Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Lisa Salkeld Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig