Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 22 Tachwedd 2018 09.15, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Llinos Madeley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Lynne Neagle AC Cadeirydd Yn bresennol
Dawn Bowden AC Aelod Yn bresennol
Michelle Brown AC Aelod Ymddiheuriadau
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
Suzy Davies AC Aelod Ymddiheuriadau
Janet Finch-Saunders AC Aelod Yn bresennol
Siân Gwenllian AC Aelod Yn bresennol
Julie Morgan AC Aelod Yn bresennol
Yr Athro Sally Holland Tyst Yn bresennol
Rachel Thomas Tyst Yn bresennol
Philip Blaker Tyst Yn bresennol
Ann Evans Tyst Yn bresennol
Emyr George Tyst Yn bresennol
Llinos Madeley Clerc Yn bresennol
Gareth Rogers Ail Glerc Yn bresennol
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc Yn bresennol
Sian Hughes Ymchwilydd Yn bresennol
Sian Thomas Ymchwilydd Yn bresennol