Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 23 Hydref 2018 09.30, Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Graeme Francis
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David J Rowlands AC Cadeirydd Yn bresennol
Rhun ap Iorwerth AC Aelod Yn bresennol
Janet Finch-Saunders AC Aelod Yn bresennol
Mike Hedges AC Aelod Yn bresennol
Neil McEvoy AC Aelod Yn bresennol
Graeme Francis Clerc Yn bresennol
Kayleigh Imperato Dirprwy Glerc Yn bresennol
Kathryn Thomas Dirprwy Glerc Yn bresennol
Jonathan Baxter Ymchwilydd Disgwyliedig
Sam Mason Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Claire O'Sullivan Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Matthew Richards Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Lisa Salkeld Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig