Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 5 Tachwedd 2018 14.30, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Gareth Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mick Antoniw AC Cadeirydd Yn bresennol
Dawn Bowden AC Aelod Yn bresennol
Suzy Davies AC Aelod Yn bresennol
Mandy Jones AM Aelod Yn bresennol
Dai Lloyd AC Aelod Yn bresennol
Lee Waters AC Aelod Ymddiheuriadau
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Sarah Sargent Ail Glerc Yn bresennol
Ruth Hatton Dirprwy Glerc Yn bresennol
Nia Moss Ymchwilydd Disgwyliedig
Alys Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Jennifer Cottle Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Lesley Griffiths AC Cabinet Secretary Yn bresennol
Tim Render Tyst Yn bresennol
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Peter Mcdonald Tyst Yn bresennol