Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 15 Hydref 2018 14.30, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Gareth Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mick Antoniw AC Cadeirydd Yn bresennol
Dawn Bowden AC Aelod Yn bresennol
Suzy Davies AC Aelod Yn bresennol
Mandy Jones AM Aelod Ymddiheuriadau
Dai Lloyd AC Aelod Yn bresennol
Lee Waters AC Aelod Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Sarah Sargent Ail Glerc Yn bresennol
Ruth Hatton Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Mike Lewis Dirprwy Glerc Yn bresennol
Nia Moss Ymchwilydd Disgwyliedig
Alys Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Jennifer Cottle Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Matthew Jenkins Tyst Yn bresennol
Sarah Tyler Tyst Yn bresennol
Katie Wyatt ASSS Yn bresennol
Vaughan Gething AS Tyst Yn bresennol