Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 15 Ionawr 2018 14.30, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Gareth Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mick Antoniw AC Cadeirydd Yn bresennol
Dai Lloyd AC Aelod Yn bresennol
David Melding AC Aelod Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Tanwen Summers Ail Glerc Yn bresennol
Ruth Hatton Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Nia Moss Ymchwilydd Disgwyliedig
Alys Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Jennifer Cottle Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Mark Drakeford AC Tyst Yn bresennol
Nick Howard Tyst Yn bresennol
Joanne McCarthy Tyst Yn bresennol
David Richards Tyst Yn bresennol
Gareth Howells Tyst Yn bresennol
Simon Thomas AC Tyst Yn bresennol