Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 18 Gorffennaf 2018 09.20, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt:    Marc Wyn Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mike Hedges AC Cadeirydd Yn bresennol
Gareth Bennett AC Aelod Yn bresennol
Dawn Bowden AC Aelod Yn bresennol
Jayne Bryant AC Aelod Yn bresennol
Dai Lloyd AC Aelod Yn bresennol
David Melding AC Aelod Yn bresennol
Simon Thomas AC Aelod Yn bresennol
Joyce Watson AC Aelod Yn bresennol
Marc Wyn Jones Clerc Yn bresennol
Martha Da Gama Howells Ail Glerc Yn bresennol
Chloe Corbyn Ymchwilydd Yn bresennol
Elfyn Henderson Ymchwilydd Yn bresennol
Francesca Howorth Ymchwilydd Disgwyliedig
Andrew Minnis Ymchwilydd Disgwyliedig
Katy Orford Ymchwilydd Yn bresennol
Lorna Scurlock Ymchwilydd Disgwyliedig
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Lesley Griffiths AC Tyst Yn bresennol
Tim Render Tyst Yn bresennol
Christianne Glossop Tyst Yn bresennol