Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 5 Gorffennaf 2018 09.00, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Lleoliad:   Y Senedd

Cyswllt:    Gareth Price
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
Russell George AC Cadeirydd Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
Vikki Howells AC Aelod Yn bresennol
Mark Isherwood AC Aelod Yn bresennol
Adam Price AC Aelod Ymddiheuriadau Substituted by Bethan Sayed AM
David J Rowlands AC Aelod Yn bresennol
Lee Waters AC Aelod Yn bresennol
Joyce Watson AC Aelod Yn bresennol
Gareth Price Clerc Yn bresennol
Abigail Phillips Ail Glerc Yn bresennol
Robert Lloyd-Williams Dirprwy Glerc Yn bresennol
Phil Boshier Ymchwilydd Yn bresennol
Andrew Minnis Ymchwilydd Yn bresennol
Richard Jones Tyst Yn bresennol
David Bois Tyst Yn bresennol
Ian Hughes Tyst Yn bresennol
David Evans Tyst Yn bresennol
Dr Tim Peppin Tyst Yn bresennol
Andrew Morgan Tyst Yn bresennol
Ken Skates AC Tyst Yn bresennol
Sheena Hague Tyst Yn bresennol
Andy Falleyn Tyst Yn bresennol
Simon Jones Tyst Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Jon Tomkinson Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu