Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 18 Gorffennaf 2018 09.15, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Llinos Madeley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Lynne Neagle AC Cadeirydd Ymddiheuriadau
Michelle Brown AC Aelod Ymddiheuriadau
Hefin David AC Aelod Ymddiheuriadau
John Griffiths AC Cadeirydd dros dro Yn bresennol
Llyr Gruffydd AC Aelod Yn bresennol
Darren Millar AC Aelod Yn bresennol
Julie Morgan AC Aelod Yn bresennol
Mark Reckless AC Aelod Yn bresennol
Dr David Blaney Tyst Yn bresennol
Bethan Owen Tyst Yn bresennol
Llinos Madeley Clerc Yn bresennol
Gareth Rogers Ail Glerc Yn bresennol
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc Yn bresennol
Phil Boshier Ymchwilydd Yn bresennol
Rebekah James Ymchwilydd Yn bresennol
Sian Thomas Ymchwilydd Yn bresennol