Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 6 Mehefin 2018 09.15, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Llinos Madeley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Lynne Neagle AC Cadeirydd Yn bresennol
Michelle Brown AC Aelod Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
John Griffiths AC Aelod Yn bresennol
Llyr Gruffydd AC Aelod Yn bresennol
Darren Millar AC Aelod Yn bresennol
Julie Morgan AC Aelod Yn bresennol
Mark Reckless AC Aelod Yn bresennol
Llinos Madeley Clerc Yn bresennol
Gareth Rogers Ail Glerc Disgwyliedig
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc Yn bresennol
Michael Dauncey Ymchwilydd Yn bresennol
Sian Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Lisa Salkeld Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Catrin Edwards Tyst Yn bresennol
Gemma Halliday Tyst Yn bresennol
Claire Morgan Tyst Yn bresennol
Sarah Mutch Tyst Yn bresennol
Catherine Davies Tyst Yn bresennol
Kevin Baker Tyst Yn bresennol
Gill Huws-John Tyst Yn bresennol
Jane Rees Tyst Yn bresennol
Esther Thomas Tyst Yn bresennol
Mererid Wyn Williams Tyst Yn bresennol