Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 14 Mai 2018 11.45, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Sarah Sargent
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mick Antoniw AC Cadeirydd Yn bresennol
Mandy Jones AM Aelod Yn bresennol
Dai Lloyd AC Aelod Yn bresennol
David Melding AC Aelod Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Sarah Sargent Ail Glerc Yn bresennol
Ruth Hatton Dirprwy Glerc Yn bresennol
Nia Moss Ymchwilydd Disgwyliedig
Alys Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Jennifer Cottle Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Jeremy Miles AS Tyst Disgwyliedig
Dylan Hughes Tyst Disgwyliedig
Neil Martin Tyst Disgwyliedig
Huw Irranca-Davies AS Tyst Disgwyliedig
Owain Lloyd Tyst Disgwyliedig
Tracy Hull Tyst Disgwyliedig