Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 14 Chwefror 2018 09.00, Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Cyswllt:    Bethan Davies
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Simon Thomas AC Cadeirydd Yn bresennol
Neil Hamilton AC Aelod Yn bresennol
Mike Hedges AC Aelod Yn bresennol
Jane Hutt AC Aelod Yn bresennol
Steffan Lewis AC Aelod Ymddiheuriadau
Nick Ramsay AC Aelod Yn bresennol
David Rees AC Aelod Yn bresennol
Bethan Davies Clerc Yn bresennol
Leanne Hatcher Ail Glerc Yn bresennol
Georgina Owen Dirprwy Glerc Yn bresennol
Martin Jennings Ymchwilydd Yn bresennol
Christian Tipples Ymchwilydd Yn bresennol
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Mark Drakeford AC Tyst Yn bresennol
Matthew Denham-Jones Tyst Yn bresennol
Gawain Evans Tyst Yn bresennol
Daniel Greenberg Cynghorwr Annibynnol Yn bresennol