Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 31 Ionawr 2018 10.00, Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt:    Bethan Davies
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Simon Thomas AC Cadeirydd Yn bresennol
Neil Hamilton AC Aelod Ymddiheuriadau
Mike Hedges AC Aelod Yn bresennol
Jane Hutt AC Aelod Yn bresennol
Steffan Lewis AC Aelod Ymddiheuriadau
Nick Ramsay AC Aelod Yn bresennol
David Rees AC Aelod Ymddiheuriadau
Bethan Davies Clerc Yn bresennol
Georgina Owen Dirprwy Glerc Yn bresennol
Owen Holzinger Ymchwilydd Yn bresennol
Christian Tipples Ymchwilydd Yn bresennol
Sarah Walker Tyst Yn bresennol
Jim Harra Tyst Yn bresennol
Adrian Crompton Tyst Yn bresennol