Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 11 Ionawr 2018 09.30, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Claire Morris
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Dai Lloyd AC Cadeirydd Yn bresennol
Dawn Bowden AC Aelod Yn bresennol
Jayne Bryant AC Aelod Yn bresennol
Angela Burns AC Aelod Yn bresennol
Rhun ap Iorwerth AC Aelod Yn bresennol
Caroline Jones AC Aelod Ymddiheuriadau
Julie Morgan AC Aelod Yn bresennol
Lynne Neagle AC Aelod Yn bresennol
Sarah Sargent Ail Glerc Yn bresennol
Claire Morris Dirprwy Glerc Yn bresennol
Gareth Pembridge Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Philippa Watkins Ymchwilydd Yn bresennol
Vaughan Gething AC Tyst Yn bresennol
Tracey Breheny Tyst Yn bresennol
Bethan Roberts Tyst Yn bresennol
Janine Hale Tyst Yn bresennol