Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 1 Mawrth 2018 09.00, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Cyswllt:    Naomi Stocks
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
John Griffiths AC Cadeirydd Yn bresennol
Gareth Bennett AC Aelod Yn bresennol
Janet Finch-Saunders AC Aelod Ymddiheuriadau
Siân Gwenllian AC Aelod Ymddiheuriadau
Bethan Jenkins AC Aelod Ymddiheuriadau
Rhianon Passmore AC Aelod Absennol
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol
Jack Sargeant AC Aelod Yn bresennol
Naomi Stocks Clerc Yn bresennol
Elizabeth Wilkinson Ail Glerc Disgwyliedig
Chloe Davies Dirprwy Glerc Yn bresennol
Chloe Corbyn Ymchwilydd Yn bresennol
Jonathan Baxter Ymchwilydd Disgwyliedig
Osian Bowyer Ymchwilydd Disgwyliedig
Hannah Johnson Ymchwilydd Disgwyliedig
Megan Jones Ymchwilydd Disgwyliedig
Jennifer Cottle Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Sophie Howe Tyst Yn bresennol
Cathy Madge Tyst Yn bresennol