Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 21 Mawrth 2018 09.15, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Cyswllt:    Gareth Price
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
Russell George AC Cadeirydd Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
Vikki Howells AC Aelod Ymddiheuriadau
Mark Isherwood AC Aelod Yn bresennol
Adam Price AC Aelod Ymddiheuriadau
David J Rowlands AC Aelod Yn bresennol
Lee Waters AC Aelod Yn bresennol
Joyce Watson AC Aelod Yn bresennol
Gareth Price Clerc Yn bresennol
Abigail Phillips Ail Glerc Yn bresennol
Robert Lloyd-Williams Dirprwy Glerc Yn bresennol
Mike Lewis Dirprwy Glerc Yn bresennol
Andrew Minnis Ymchwilydd Yn bresennol
Ben Stokes Ymchwilydd Yn bresennol
Craig Mitchell Tyst Yn bresennol
Matthew Price Tyst Yn bresennol
Gail Bodley-Scott Tyst Yn bresennol
Vincent Goodwin Tyst Yn bresennol
Ken Skates AC Tyst Yn bresennol
Rhodri Griffiths Tyst Yn bresennol
Natalie Grohmann Tyst Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu