Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 23 Ionawr 2018 10.15, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Meriel Singleton
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jayne Bryant AC Cadeirydd Yn bresennol
Gareth Bennett AC Aelod Yn bresennol
Paul Davies AC Aelod Yn bresennol
Llyr Gruffydd AC Aelod Yn bresennol
Fay Bowen Clerc Disgwyliedig
Meriel Singleton Ail Glerc Yn bresennol
Claire Griffiths Dirprwy Glerc Yn bresennol
Enrico Carpanini Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu