Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 5 Rhagfyr 2011 14.30, Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Cyswllt:    Steve George
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Melding Cadeirydd Yn bresennol
Suzy Davies Aelod Yn bresennol
Julie James Aelod Yn bresennol
Eluned Parrott Aelod Ymddiheuriadau
Simon Thomas Aelod Yn bresennol
Steve George Clerc Yn bresennol
Olga Lewis Dirprwy Glerc Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Alys Thomas Ymchwilydd Yn bresennol