Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 19 Mehefin 2017 10.30, Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd

Lleoliad:   Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Clerk: Kathryn Hughes
Deputy Clerk: Buddug Saer
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Eric Gregory Cadeirydd Yn bresennol
Keith Baldwin Aelod Yn bresennol
Hugh Widdis Aelod Yn bresennol
Suzy Davies AC Aelod Yn bresennol
Kathryn Hughes Clerc Yn bresennol
Buddug Saer Dirprwy Glerc Yn bresennol
Gareth Watts Swyddog Yn bresennol
Nia Morgan Swyddog Yn bresennol
Dave Tosh Swyddog Yn bresennol
Matthew Coe Archwilio Cymru Yn bresennol
Ann Marie Harkin Archwilio Cymru Yn bresennol
Manon Antoniazzi Swyddog Yn bresennol