Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 9 Tachwedd 2017 09.15, Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd, WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt:    Bethan Davies
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn