Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 11 Hydref 2017 09.30, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt:    Claire Morris
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Dai Lloyd AC Cadeirydd Yn bresennol
Dawn Bowden AC Aelod Yn bresennol
Jayne Bryant AC Aelod Yn bresennol
Angela Burns AC Aelod Yn bresennol
Rhun ap Iorwerth AC Aelod Yn bresennol
Caroline Jones AC Aelod Yn bresennol
Julie Morgan AC Aelod Ymddiheuriadau
Lynne Neagle AC Aelod Yn bresennol
Sian Thomas Clerc Yn bresennol
Claire Morris Ail Glerc Yn bresennol
Sarah Sargent Dirprwy Glerc Yn bresennol
Stephen Boyce Ymchwilydd Yn bresennol
Amy Clifton Ymchwilydd Yn bresennol
Alex Howells Tyst Yn bresennol
Lynne Hamilton Tyst Yn bresennol
Judith Paget Tyst Yn bresennol
Hywel Jones Tyst Yn bresennol
Carol Shillabeer Tyst Yn bresennol
Eifion Williams Tyst Yn bresennol
Jon Rae Tyst Yn bresennol
Huw David Tyst Yn bresennol
Dave Street Tyst Yn bresennol