Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 29 Tachwedd 2017 09.00, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Naomi Stocks
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
John Griffiths AC Cadeirydd Yn bresennol
Mick Antoniw AC Aelod Yn bresennol
Gareth Bennett AC Aelod Yn bresennol
Janet Finch-Saunders AC Aelod Yn bresennol
Siân Gwenllian AC Aelod Yn bresennol
Bethan Jenkins AC Aelod Ymddiheuriadau
Rhianon Passmore AC Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol
Naomi Stocks Clerc Yn bresennol
Elizabeth Wilkinson Ail Glerc Yn bresennol
Chloe Davies Dirprwy Glerc Yn bresennol
Osian Bowyer Ymchwilydd Yn bresennol
Gareth David Thomas ASSS Yn bresennol
Hannah Johnson Ymchwilydd Yn bresennol
Megan Jones Ymchwilydd Disgwyliedig
Jennifer Cottle Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Simon Thomas AC Tyst Yn bresennol
Gareth Howells Tyst Yn bresennol
Joanne McCarthy Tyst Yn bresennol
Nick Bennett Tyst Yn bresennol
Chris Vinestock Tyst Yn bresennol
Katrin Shaw Tyst Yn bresennol