Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 21 Medi 2017 09.25, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Gareth Price
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Russell George AC Cadeirydd Yn bresennol
Hannah Blythyn AC Aelod Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
Vikki Howells AC Aelod Yn bresennol
Mark Isherwood AC Aelod Yn bresennol
Jeremy Miles AC Aelod Yn bresennol
Adam Price AC Aelod Yn bresennol
David J Rowlands AC Aelod Yn bresennol
Gareth Price Clerc Yn bresennol
Robert Lloyd-Williams Dirprwy Glerc Yn bresennol
Joe Champion Ymchwilydd Yn bresennol
Professor Annette Pritchard Tyst Yn bresennol
Yr Athro Nigel Morgan Tyst Yn bresennol
Adrian Barsby Tyst Yn bresennol
Adrian Greason-Walker Tyst Yn bresennol
Debra Barber Tyst Yn bresennol
Cassie Houghton Tyst Yn bresennol
Tom Jenkins Tyst Yn bresennol
Ben Stokes Ymchwilydd Disgwyliedig
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Jon Tomkinson Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig