Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 26 Hydref 2017 09.00, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Cyswllt:    Marc Wyn Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mike Hedges AC Cadeirydd Yn bresennol
Gareth Bennett AC Aelod Ymddiheuriadau
Jayne Bryant AC Aelod Ymddiheuriadau
Huw Irranca-Davies AC Aelod Yn bresennol
Dai Lloyd AC Aelod Yn bresennol
David Melding AC Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol
Simon Thomas AC Aelod Yn bresennol
Marc Wyn Jones Clerc Yn bresennol
Louise Andrewartha Dirprwy Glerc Yn bresennol
Chloe Corbyn Ymchwilydd Disgwyliedig
Wendy Dodds Ymchwilydd Disgwyliedig
Sean Evans Ymchwilydd Disgwyliedig
Elfyn Henderson Ymchwilydd Yn bresennol
Moya MacDonald Ymchwilydd Disgwyliedig
Andrew Minnis Ymchwilydd Disgwyliedig
Katy Orford Ymchwilydd Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Yr Athro Roberta Sonnino Tyst Yn bresennol
Gwyn Howells Tyst Yn bresennol
Andy Richardson Tyst Yn bresennol
Peter Bryant Tyst Yn bresennol
Annelise Cowie Tyst Yn bresennol
Tom Davis Tyst Yn bresennol
Chris Fayers Tyst Yn bresennol
Stephen Roast Tyst Yn bresennol