Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 26 Hydref 2017 09.15, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Cyswllt:    Llinos Madeley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Lynne Neagle AC Cadeirydd Yn bresennol
Michelle Brown AC Aelod Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
John Griffiths AC Aelod Yn bresennol
Llyr Gruffydd AC Aelod Yn bresennol
Darren Millar AC Aelod Yn bresennol
Julie Morgan AC Aelod Absennol
Mark Reckless AC Aelod Yn bresennol
Lesley Lewis Tyst Yn bresennol
Alison Cowell Tyst Yn bresennol
Helen James Tyst Yn bresennol
Amy McNaughton Tyst Yn bresennol
Alison Davies Tyst Yn bresennol
Nicola Milligan Tyst Yn bresennol
Sandra Dredge Tyst Yn bresennol
Sarah Mutch Tyst Yn bresennol
Liz Wilson Tyst Yn bresennol
Hannah Fleck Tyst Yn bresennol
Clair Lister Tyst Yn bresennol
Sarah Ostler Tyst Yn bresennol
Llinos Madeley Clerc Yn bresennol
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc Yn bresennol
Sian Thomas Ymchwilydd Yn bresennol