Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 12 Hydref 2017 09.15, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Cyswllt:    Llinos Madeley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Lynne Neagle AC Cadeirydd Yn bresennol
Michelle Brown AC Aelod Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
John Griffiths AC Aelod Yn bresennol
Llyr Gruffydd AC Aelod Yn bresennol
Darren Millar AC Aelod Disgwyliedig
Julie Morgan AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Rhianon Passmore AC yn dirprwyo
Rhianon Passmore AS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Mark Reckless AC Aelod Yn bresennol
Alun Davies AS Tyst Yn bresennol
Catherine Lloyd Tyst Yn bresennol
Tania Nicholson Tyst Yn bresennol
Emma Williams Tyst Yn bresennol
Mair Roberts Tyst Yn bresennol
Llinos Madeley Clerc Yn bresennol
Gareth Rogers Ail Glerc Yn bresennol
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc Yn bresennol
Michael Dauncey Ymchwilydd Yn bresennol
Lisa Salkeld Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol