Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 13 Gorffennaf 2017 09.15, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Cyswllt:    Gareth Price
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Russell George AC Cadeirydd Yn bresennol
Hannah Blythyn AC Aelod Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
Vikki Howells AC Aelod Yn bresennol
Mark Isherwood AC Aelod Yn bresennol
Jeremy Miles AC Aelod Yn bresennol
Adam Price AC Aelod Ymddiheuriadau
David J Rowlands AC Aelod Yn bresennol
Gareth Price Clerc Yn bresennol
Daniel Collier Clerc Yn bresennol
Robert Lloyd-Williams Dirprwy Glerc Yn bresennol
Sean Evans Ymchwilydd Yn bresennol
Andrew Minnis Ymchwilydd Yn bresennol
Ben Stokes Ymchwilydd Yn bresennol
Martin Jennings Ymchwilydd Yn bresennol
Ken Skates AS Tyst Yn bresennol
Simon Jones Tyst Yn bresennol
Mick McGuire Tyst Yn bresennol
Dean Medcraft Tyst Yn bresennol
Sheena Hague Tyst Yn bresennol
Rhodri Griffiths Tyst Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Jon Tomkinson Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig