Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 20 Gorffennaf 2017 09.15, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt:    Marc Wyn Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
Mike Hedges AC Cadeirydd Yn bresennol
Gareth Bennett AC Aelod Ymddiheuriadau
Jayne Bryant AC Aelod Yn bresennol
Siân Gwenllian AC Aelod Yn bresennol
Huw Irranca-Davies AC Aelod Yn bresennol
David Melding AC Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol
Simon Thomas AC Aelod Yn bresennol
Marc Wyn Jones Clerc Yn bresennol
Martha Da Gama Howells Ail Glerc Disgwyliedig
Louise Andrewartha Dirprwy Glerc Yn bresennol
Chloe Corbyn Ymchwilydd Disgwyliedig
Wendy Dodds Ymchwilydd Yn bresennol
Sean Evans Ymchwilydd Disgwyliedig
Elfyn Henderson Ymchwilydd Yn bresennol
Andrew Minnis Ymchwilydd Disgwyliedig
Katy Orford Ymchwilydd Disgwyliedig
Jeni Spragg Ymchwilydd Disgwyliedig
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Lesley Griffiths AC Aelod Yn bresennol
Prys Davies Public Yn bresennol
Neil Hemington Public Yn bresennol
Christianne Glossop Public Yn bresennol
Andrew Slade Public Yn bresennol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu