Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 12 Gorffennaf 2017 09.30, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Llinos Madeley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Lynne Neagle AC Cadeirydd Yn bresennol
Michelle Brown AC Aelod Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
John Griffiths AC Aelod Yn bresennol
Llyr Gruffydd AC Aelod Yn bresennol
Darren Millar AC Aelod Yn bresennol
Julie Morgan AC Aelod Yn bresennol
Mark Reckless AC Aelod Yn bresennol
Vaughan Gething AC Tyst Yn bresennol
Karen Jewell Tyst Yn bresennol
Joanna Jordan Tyst Yn bresennol
Llinos Madeley Clerc Yn bresennol
Gareth Rogers Ail Glerc Disgwyliedig
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc Yn bresennol
Joe Champion Ymchwilydd Disgwyliedig
Michael Dauncey Ymchwilydd Disgwyliedig
Laura Davies Ymchwilydd Disgwyliedig
Sarah Hatherley Ymchwilydd Disgwyliedig
Sian Hughes Ymchwilydd Disgwyliedig
Rebekah James Ymchwilydd Yn bresennol
Megan Jones Ymchwilydd Disgwyliedig
Anne Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Lisa Salkeld Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig