Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 24 Mai 2017 09.30, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Jon Antoniazzi
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Lynne Neagle AC Cadeirydd Yn bresennol
Mohammad Asghar (Oscar) AC Aelod Ymddiheuriadau
Michelle Brown AC Aelod Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Ymddiheuriadau Joyce Watson AC yn dirprwyo
John Griffiths AC Aelod Yn bresennol
Llyr Gruffydd AC Aelod Yn bresennol
Darren Millar AC Aelod Yn bresennol
Julie Morgan AC Aelod Ymddiheuriadau
Rhiannon Hedge Tyst Yn bresennol
Jenny Burns Public Yn bresennol
Josie Anderson Tyst Yn bresennol
Dr Sarah Witcombe Tyst Yn bresennol
Helen Rogers Tyst Yn bresennol
Sarah Fox Tyst Yn bresennol
Jane Hanley Tyst Yn bresennol
Sharon Fernandez Tyst Yn bresennol
Ian Jones Tyst Yn bresennol
Jon Antoniazzi Clerc Yn bresennol
Gareth Rogers Ail Glerc Disgwyliedig
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc Yn bresennol
Michael Dauncey Ymchwilydd Disgwyliedig
Sarah Hatherley Ymchwilydd Disgwyliedig
Sian Hughes Ymchwilydd Disgwyliedig
Megan Jones Ymchwilydd Disgwyliedig
Anne Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Lisa Salkeld Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig