Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 8 Mai 2017 10.30, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Cyswllt:    Gareth Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
Huw Irranca-Davies AC Cadeirydd Yn bresennol
Dafydd Elis-Thomas AC Aelod Yn bresennol
Nathan Gill AC Aelod Yn bresennol
Dai Lloyd AC Aelod Yn bresennol
David Melding AC Aelod Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Tanwen Summers Ail Glerc Yn bresennol
Gerallt Roberts Dirprwy Glerc Yn bresennol
Ruth Hatton Dirprwy Glerc Yn bresennol
Nia Moss Ymchwilydd Disgwyliedig
Alys Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Anne Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Joe Champion Ymchwilydd Disgwyliedig
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Lisa Salkeld Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Tom Anderton ASSS Disgwyliedig
Mick Antoniw AC Tyst Yn bresennol
Dylan Hughes Tyst Yn bresennol
Claire Fife Tyst Yn bresennol
Jeff Godfrey Tyst Yn bresennol
Y Gw. Anrh. Rhodri Morgan Tyst Yn bresennol
Diane Dunning Tyst Yn bresennol
Y Gwir Anrhydeddus yr Arglwydd Peter Hain Tyst Yn bresennol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu