Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 13 Rhagfyr 2016 08.30, Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Aled Elwyn Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Elin Jones AC Cadeirydd Yn bresennol
Jane Hutt AC Aelod Yn bresennol
Rhun ap Iorwerth AC Aelod Yn bresennol
Paul Davies AC Aelod Yn bresennol
David J Rowlands AC Aelod Yn bresennol
Ann Jones AC Gwestai Yn bresennol
Aled Elwyn Jones Clerc Yn bresennol
Siân Wilkins Swyddog Yn bresennol
Christopher Warner Swyddog Yn bresennol
Helen Carey Swyddog Yn bresennol