Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 29 Tachwedd 2016 09.45, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Meriel Singleton
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jayne Bryant AC Cadeirydd Yn bresennol
Paul Davies AC Aelod Yn bresennol
Llyr Gruffydd AC Aelod Yn bresennol
David J Rowlands AC Aelod Yn bresennol
Fay Buckle Clerc Disgwyliedig
Meriel Singleton Ail Glerc Yn bresennol
Claire Griffiths Dirprwy Glerc Yn bresennol
Enrico Carpanini Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Rob Coombs Tyst Yn bresennol
Adrian Fryer Tyst Yn bresennol
Rhydian Thomas Tyst Yn bresennol