Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 6 Mawrth 2017 13.45, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Cyswllt:    Fay Bowen
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Nick Ramsay AC Cadeirydd Yn bresennol
Mohammad Asghar (Oscar) AC Aelod Yn bresennol
Neil Hamilton AC Aelod Yn bresennol
Mike Hedges AC Aelod Yn bresennol
Neil McEvoy AC Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore AC Aelod Yn bresennol
Lee Waters AC Aelod Yn bresennol
Dave Thomas Archwilio Cymru Yn bresennol
Jeremy Morgan Archwilio Cymru Disgwyliedig
Matthew Mortlock Archwilio Cymru Disgwyliedig
Mike Usher Archwilio Cymru Disgwyliedig
Alan Brace Tyst Yn bresennol
Andrew Evans Tyst Yn bresennol
Dr Andrew Goodall Tyst Yn bresennol
Dr Jean White Tyst Yn bresennol
Fay Bowen Clerc Disgwyliedig
Meriel Singleton Ail Glerc Yn bresennol
Claire Griffiths Dirprwy Glerc Yn bresennol
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Joanest Varney-Jackson Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig