Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 16 Ionawr 2017 13.30, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Cyswllt:    Fay Bowen
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Nick Ramsay AC Cadeirydd Yn bresennol
Mohammad Asghar (Oscar) AC Aelod Yn bresennol
Neil Hamilton AC Aelod Ymddiheuriadau
Mike Hedges AC Aelod Yn bresennol
Neil McEvoy AC Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore AC Aelod Yn bresennol
Lee Waters AC Aelod Yn bresennol
Gillian Body Archwilio Cymru Yn bresennol
Nick Selwyn Archwilio Cymru Yn bresennol
Jeremy Morgan Archwilio Cymru Disgwyliedig
Matthew Mortlock Archwilio Cymru Disgwyliedig
Mike Usher Archwilio Cymru Disgwyliedig
Fay Bowen Clerc Yn bresennol
Meriel Singleton Ail Glerc Disgwyliedig
Claire Griffiths Dirprwy Glerc Yn bresennol
Jonathan Baxter Ymchwilydd Yn bresennol
Joanest Varney-Jackson Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Steve Clarke Tyst Yn bresennol
Neil Howell Tyst Yn bresennol
Jim McKirdle Tyst Yn bresennol
Gavin Smart Tyst Yn bresennol
David Wilton Tyst Yn bresennol