Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 8 Chwefror 2017 09.00, Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Bethan Davies
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Simon Thomas AC Cadeirydd Yn bresennol
Mike Hedges AC Aelod Yn bresennol
Eluned Morgan AC Aelod Yn bresennol
David Rees AC Aelod Yn bresennol
Steffan Lewis AC Aelod Yn bresennol
Nick Ramsay AC Aelod Yn bresennol
Mark Reckless AC Aelod Yn bresennol
Bethan Davies Clerc Yn bresennol
Catherine Hunt Ail Glerc Yn bresennol
Georgina Owen Dirprwy Glerc Yn bresennol
Gemma Gifford Dirprwy Glerc Yn bresennol
Martin Jennings Ymchwilydd Yn bresennol
Owen Holzinger Ymchwilydd Yn bresennol
Christian Tipples Ymchwilydd Yn bresennol
Gareth Pembridge Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Alun Davies AC Tyst Yn bresennol
Tania Nicholson Tyst Yn bresennol
Emma Williams Tyst Yn bresennol
Dyfed Alsop Tyst Yn bresennol
Claire McDonald Tyst Yn bresennol
Jo Ryder Tyst Yn bresennol
Enrico Carpanini Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol