Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 18 Ionawr 2017 09.15, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Marc Wyn Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Lynne Neagle AC Cadeirydd Yn bresennol
Mohammad Asghar (Oscar) AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Angela Burns AC yn dirprwyo
Angela Burns AC Aelod Yn bresennol
Michelle Brown AC Aelod Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
John Griffiths AC Aelod Yn bresennol
Llyr Gruffydd AC Aelod Yn bresennol
Darren Millar AC Aelod Yn bresennol
Julie Morgan AC Aelod Yn bresennol
Jon Antoniazzi Clerc Yn bresennol
Gareth Rogers Ail Glerc Yn bresennol
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc Yn bresennol
Michael Dauncey Ymchwilydd Yn bresennol
Sarah Hatherley Ymchwilydd Yn bresennol
Sian Hughes Ymchwilydd Disgwyliedig
Megan Jones Ymchwilydd Disgwyliedig
Anne Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Lisa Salkeld Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Vaughan Gething AC Tyst Yn bresennol
Rebecca Evans AC Tyst Yn bresennol
Dr Sarah Watkins Tyst Yn bresennol
Frank Atherton Tyst Yn bresennol
Albert Heaney Tyst Yn bresennol
Denise Inger Tyst Yn bresennol
Debbie Thomas Tyst Yn bresennol
Tim Ruscoe Tyst Yn bresennol
Zoe Richards Tyst Yn bresennol
Angie Contestabile Tyst Yn bresennol